Skip to Content

Два от каналите на река Ботенига, видяни от Моста Прия в историческия център – Тревизо, Италия – rossiwrites.com

Два от каналите на река Ботенига, видяни от Моста Прия в историческия център - Тревизо, Италия - rossiwrites.com

Два от каналите на река Ботенига, видяни от Моста Прия в историческия център – Тревизо, Италия – rossiwrites.com